Terms and Conditions

Terms And Conditions

 

Please read the following carefully before using this web site. Using this web site indicates that you accept these terms and conditions. If you are unable to accept these terms and conditions please do not use this web site.

 

You are prohibited from posting or sending any unlawful, threatening, libellous, defamatory, obscene, pornographic, discriminatory material to or from this site or any other material which may break any law. Any communication to Galway County Council via this web site that uses obscene or pornographic material will be intercepted and ignored. Galway County Council reserves the right to modify or delete any posting or submission made to this site.

 

Furthermore, Galway County Council reserves the right to remove a user account from this site if any user is in breach of any terms and conditions associated with this site, this includes copyright and privacy conditions.

 

Disclaimer

 

Made in Galway’s website contains information compiled from many sources, some of which may be outside the control of Galway County Council

 

While all reasonable care has been taken in the compilation and publication of the contents of this website, Galway County Council makes no representations or warranties, whether expressed or implied, as to the accuracy or suitability of the information or materials contained in this resource.

 

Access to and use of the information herein is entirely at the risk of the user and Galway County Council shall not be liable, directly or indirectly, to the user or any other third party for any damage resulting from the use of the information contained or implied in Galway County Council’s website.

 

Galway County Council does not assume legal or other liability for any inaccuracy, mistake, mis-statement or any other error of whatsoever nature contained therein.

 

Galway County Council hereby formally disclaims liability in respect of the aforesaid matters.

 

The information contained within this site is of a condensed and general informational nature only and can change from time to time. It should not, by itself, be relied upon in determining legal rights or other decisions.

 

Visitors to the site are advised to verify, by direct and live contact with Galway County Council, any information on which they may rely.

 

Galway County Council, its Councillors, directors, employees, servants and agents, affiliates or other representatives and their respective parent and subsidiary companies, shall not be liable in respect of any claims, emergencies, demands, causes of action, damages, losses, expenses, including without limitation, reasonable legal fees and costs of proceedings arising out of or in connection with the use and/or dissemination of personal information relating to you in accordance with this privacy statement and your consents.

 

You should be aware that where you link to another website from Galway County Council’s website, that Galway County Council has no control over or liability to you with respect to other websites or the privacy practices of these sites.

 

By proceeding into Galway County Council’s website you are accepting this disclaimer

 

Use of email

 

Email addresses are published throughout this site to enable you to contact us easily. Unencrypted email, as is used by the majority of our customers, is not secure and you are advised to take care if submitting personal information in this manner. By using the email address(es) advertised, users accept that any personal and sensitive data sent may not be fully secure. Alternative means of contacting Galway Co. Co. are published on our ‘contact us’ page and throughout our site.

 

Site usage monitoring

 

Galway County Council currently use Google Analytics to monitor site usage

 

 

 

 

 

 

 

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

 

 

 

Léigh an méid seo leanas go cúramach sul má úsáideann tú an suíomh idirlín seo. Tríd an láithreán gréasáin seo a úsáid, tá tú ag comhaontú, agus ag deimhniú go gcomhaontaíonn tú leis na téarmaí agus coinníollacha seo. Mura bhfuil tú in ann glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha seo na úsáid an suíomh idirlíon seo le do thoil.

 

 

 

Tá cosc ort aon ábhar mídhleathach, bagartha, clúmhillteach, aithiseach, gáirsiúil, pornagrafach, leatromach a phostáil air nó a sheoladh chuig nó uaidh an suíomh seo nó aon ábhar eile a d’fhéadfadh dlí a bhriseadh. Déanfar aon chumarsáid chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe a dhéantar tríd an suíomh idirlín seo agus a úsáideann ábhar gáirsiúil nó pornagrafach a stopadh agus déanfar neamhaird de. Tá an ceart ag Comhairle Chontae na Gaillimhe aon phostáil nó aighneacht a dhéantar chuig an suíomh seo a athrú nó a scriosadh.

 

 

 

Chomh maith leis sin, tá an ceart ag Comhairle Chontae na Gaillimhe cuntas úsáideora a thógáil den suíomh seo má tá aon úsáideoir nach bhfuil ag cloí le aon cheann de na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis an suíomh seo, coinníollacha cóipchirt agus príobháideachta san áireamh.

 

 

 

séanadh.

 

Cuimsíonn suíomh idirlín Chomhairle Chontae na Gaillimhe eolas ón iliomad foinsí, cuid acu nach bhfuil faoi smacht Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

 

 

 

Cé go bhfuil chuile aire réasúnta tugtha do réiteach agus foilsiú ábhar an tsuímh seo, níl sé i gceist, ná ní cóir é a bheith le tuiscint, go bhfuil ionadaíocht nó baránta á dhéanamh nó á thabhairt ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, nó thar ceann na Comhairle, maidir le cruinneas nó oiriúnacht an eolais nó an t-ábhar atá ar fáil san acmhainn seo.

 

 

 

Baineann úsáideoir úsáid as an suíomh gréasáin seo go hiomlán ar a phriacal / a priacal féin agus ní bheidh Comhairle Chontae na Gaillimhe freagrach, go díreach nó go hindíreach, don úsáideoir nó aon tríú páirtí eile as aon damáiste mar thoradh ar úsáid an eolais anseo istigh nó intuigthe ar shuíomh Idirlíon Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

 

 

 

Ní ghlacann Comhairle Chontae na Gaillimhe le aon dliteanas dlíthiúil nó eile as aon mhí chruinneas, míráiteas nó aon bhotún eile d’aon chineál atá anseo istigh.

 

Séanann Comhairle Chontae na Gaillimhe leis seo go foirmiúil dliteanas i leith na hábhair thuasluaite.

 

Tá an t-eolas ar an suíomh idirlíon seo comhdhlúite agus ginearálta amháin agus is féidir leis athrú ó am go ham. Níor cheart brath air, as fhéin, i ndearbhú ceart dlíthiúla nó cinnithe eile. Moltar do chuairteoirí chuig an suíomh aon eolas a bheadh siad ag brath air a dhearbhú le Comhairle Chontae na Gaillimhe trí theagmháil dhíreach agus bheo.

 

 

 

Ní bheidh Comhairle Chontae na Gaillimhe, a Comhairleoirí, stiúrthóirí, fostaithe, freastalaithe agus gníomhairí, cleamhnaithe nó ionadaithe eile agus a máthair- agus fo- chomhlachtaí faoi dhliteanas maidir le aon éileamh, éigeandáil, éileamh, cúiseanna gnímh, damáistí, caillteanais, costais, ag cuimsiú d’éagmais teorainn, táillí dlí réasúnacha, agus costais imeachtaí ag éirí as nó i gceangal le úsáid agus/nó scaipeadh eolas pearsanta a bhaineann leat de réir an ráiteas príobháideachta seo agus do thoiligh.

 

 

 

Ba chóir go dtabharfá faoi deara nach bhfuil aon smacht nó dliteanas chugatsa ag Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir le suímh idirlín eile nó cleachtais príobháideachta na suímh seo, san áit go nascann tú chuig suíomh idirlín eile ó shuíomh idirlín Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

 

 

 

Trí leanacht ar aghaidh isteach i suíomh idirlín Chomhairle Chontae na Gaillimhe tá tú ag glacadh leis an séanadh seo.

captcha

Login


Username
Create an Account!
Password
Forgot Password? (close)

CREATE AN ACCOUNT


Username
Email
Password
Confirm Password
Want to Login? (close)

FORGET PASSWORD


Username or Email
(close)